Zalecenia dotyczące użytkowania noży IVO i CMTM KNIVES

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UŻYTKOWANIA NOŻY

Firma IVO Cutelarias od 1955 roku oferuje produkty najwyższej jakości, wyprodukowane z najlepszych stali. Noże spełniają wszystkie europejskie wymagania dotyczące kontaktu z żywnością i spełniają wymagania normy ISO 8442-1.

Noże IVO® / CMTM® Knives są projektowane i wytwarzane w taki sposób, aby zachować ich ostrość przez długi czas.

Dla bezpieczeństwa należy postępować zgodnie z zaleceniami:

BEZPIECZEŃSTWO

Nóż to ostry produkt o dużej sile cięcia. Bądź ostrożny podczas użytkowania!

 • TRZYMAJ NOŻE Z DALA OD DZIECI!
 • Noże mają różne kształty ostrzy do różnych zastosowań i celów - użyj właściwego noża, aby uzyskać lepsze wyniki.
 • Aby uniknąć wyślizgnięcia się noża z dłoni rękojeść powinna być sucha i odtłuszczona.
 • NIGDY NIE PRÓBUJ ŁAPAĆ SPADAJĄCEGO NOŻA ABY UNIKNĄĆ SKALECZENIA.
 • Nóż IVO® / CMTM® Knives zawsze powinien być naostrzony. Dzięki gładkiemu ostrzu potrzebna jest mniejsza siła nacisku przy cięciu, mniejsze jest tarcie, lepsza wydajność, nóż nie ucieka z ciętego elementu.
 • Należy trzymać nóż mocno podczas cięcia i przesuwać go w kierunku przeciwnym do ciała.
 • W trakcie użytkowania umieść nóż IVO® / CMTM® Knives w odpowiednim miejscu - widocznym i bezpiecznym.
 • Przechowuj noże w blokach IVO®, na listwach magnetycznych lub w osłonach. Nie przechowuj ich w szufladzie, aby uniknąć skaleczenia się i uszkodzenia krawędzi noża.
 • Unikaj wypadków myjąc ostrze noża w kierunku od rękojeści do czubka.
 • NOŻY UŻYWAJ DO ŻYWNOŚCI!
  • Nie używaj ich do rozdzielania mrożonek ani do otwierania butelek czy puszek.
  • Nie uderzaj ostrzem noża jak młotkiem, aby nie uszkodzić krawędzi noża ani samego ostrza.
  • IVO® zaleca stosowanie desek do krojenia z drewna lub tworzywa sztucznego, nie ze szkła, marmuru lub granitu.
  • Nie wystawiaj noża na działanie ognia ani płomieni! Wysokie temperatury mogą zniszczyć hartowanie stali.
 • Po każdym użyciu należy wyczyścić nóż IVO® / CMTM® Knives za pomocą miękkiej gąbki i łagodnego środka czyszczącego oraz wysuszyć za pomocą miękkiej szmatki.

IVO®nie zaleca stosowania zmywarki.

W przypadku czyszczenia w zmywarce zaleca się suszenie po zakończeniu programu, aby uniknąć plam na ostrzu spowodowanych obecnością wapienia w wodzie i detergentach.

OSTRZEŻENIE: ta opcja czyszczenia może uszkodzić krawędź noża.

 • Stal używana w sztućcach zawiera węgiel, aby utrzymać moc cięcia i umożliwić ostrzenie podczas użytkowania produktu. Po kontakcie z kwaśnymi składnikami takimi jak cytryna lub pomidor należy od razu wyczyścić nóż, aby uniknąć plam na ostrzu.

OSTRZENIE = DOSKONAŁE CIĘCIE

 • Nóż IVO® / CMTM® Knives należy ostrzyć za każdym razem gdy jest taka potrzeba.
 • W nożach IVO® / CMTM® Knives można odnowić ostrze, z wyjątkiem noży z ząbkowanymi ostrzami.
 • Ostrzenie może być wykonane na różne sposoby, w zależności od stanu ostrza.
 • Nigdy nie używaj metody ostrzenia, która powoduje nadmierne nagrzewanie ostrza, ponieważ może doprowadzić to do pęknięcia.
 • Do ostrzenia noży, IVO® zaleca użycie stalki, ostrzałki ręcznej lub elektrycznej (na mokro).

OSTRZENIE NA STALCE

 1. Trzymaj stalkę do góry.
 2. Umieść nóż IVO® / CMTM® Knives pod kątem 20° zaczynając od tylnej części ostrza względem stalki.
 3. Utrzymując kąt przesuń ostrze wzdłuż krawędzi używając lekkiego nacisku.
 4. Powtórz proces 3 do 4 razy z każdej strony ostrza.

Po każdym użyciu przechowuj stalkę w suchym miejscu.

KAMIEŃ WODNY

CMTM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
ul. Rejtana 36, 05-500 Piaseczno

NIP 123-109-28-53, REGON 140703820, KRS 0000712078
Sąd Rejonowy dla m.st. W-wy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy KRS
BDO: 000102759
Biuro handlowe i magazyn:
Adamowicza 1, 05-530 Góra Kalwaria
tel.: 22 750 11 81 | tel.: 22 756 73 86 | sklep@cmtm.pl